Att bygga kan innebära många saker. Det kan exempelvis vara att bygga med lego, kapla, jovo, plusplus, kojor utomhus och inomhus.

Genom att bygga utvecklas eleverna i:

  • att använda matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  • att använda olika material, redskap och tekniker i olika konstruktioner.
  • att samarbeta.
  • att kommunicera.

Ur läroplanen för fritidshem

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.”