Varje vecka planerar 2 elever en aktivitet som de arrangerar för alla elever på fritids. De får tips och hjälp av oss vuxna, om vi till exempel behöver ordna fram något material, men i övrigt så är det helt och hållet elevernas idéer som omsätts i handling.

Eleverna utvecklas i:

  • att prova och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer till handling.
  • att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
  • att initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • att sammarbeta.

Ur läroplanen för fritidshem

”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.”