I gymnastiksalen kan vi erbjuda aktiviteter med mycket rörelse. Det kan vara lekar, lagsporter, bollspel, hinderbanor m.m.

Ur läroplanen för fritidshem

I gymnastiksalen utvecklas eleverna i förmågan att:

  • träna motorik (rörelsemönster och rörseleförmåga).
  • samarbeta.
  • turas om.
  • Intitiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska även bidra med en förståelse för hur fysisk aktivitet kan inverka på hälsan och välbefinnandet.”