• V. 19 11 maj, lovdag.
  • V. 22 Sommarfest för alla barn och föräldrar på fritids. Vi tänder upp grillen och ordnar aktiviteter, ta med egen mat och fika.
  • V. 24 Kafferep vid mellanmålet.