Vi har 7 st leklådor som eleverna lånar och leker med. Det är lådor som innehåller leksaker, kläder, redskap m.m inom ett visst tema. De lådor som vi har är agentlåda, docklåda, frisörlåda, prinsesslåda, mat/servislåda, barbielåda och kassaapparat med leksakspengar.

Eleverna utvecklas i:

  • Rollek
  • Ansvarstagande
  • Turtagning
  • Fantasi
  • Konflikthantering

Ur läroplanen för fritidshem

”I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla sin kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Eleverna ska ges möjlighet att initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. Eleverna får träna på hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.”