Eleverna utvecklas i:

  • att ta hänsyn till normer och regler.
  • turtagning.
  • samarbete.
  • kommunikation.
  • strategiskt tänkande.

Ur läroplanen för fritidshem

”Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden.”