När vi har bild kan det till exempel vara att måla med olika tekniker och material. Det kan också vara pyssel med olika material som är kopplat till ett visst tema. Till exempel jul, påsk, halloween m.m.

Eleverna utvecklas i:

  • finmotorik.
  • problemlösning.
  • praktiskt arbete.
  • använda sin fantasi.
  • tekniker som krävs för olika arbeten.
  • att prova nya saker och omsätta idéer till handling.

Ur läroplanen för fritidshem

”i undervisningen ska eleverna uppmuntras att utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta sina idéer i handlin. De ska få möjlighet att utveckla sin kretivitet, nyfikenhet och en tilltro till sin egen förmåga. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med olika material, redskap och tekniker för att skapa uttrycksformer.”