I systugan finns det möjlighet att göra både små och större projekt. Vi arbetar med tyger, garn, trådar, sy för hand och sy på maskin (med vuxen) m.m.

Eleverna utvecklas i:

  • finmotorik.
  • problemlösning.
  • praktiskt arbete.
  • använda sin fantasi.
  • tekniker som krävs för olika arbeten.
  • att prova nya saker och omsätta idéer till handling.

Ur läroplanen för fritidshem

”i undervisningen ska eleverna uppmuntras att utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta sina idéer i handlin. De ska få möjlighet att utveckla sin kretivitet, nyfikenhet och en tilltro till sin egen förmåga. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med olika material, redskap och tekniker för att skapa uttrycksformer.”