Hej!

Vi vill förtydliga vad som gäller med tider och ändringar av vistelse på fritids. På tidslistorna (till vänster på bilden nedan) fyller vårdnadshavare själv i tid för när eleven ska vara på fritids. Till höger om dessa listor finns en vit tavla där vårdnadshavare kan skriva saker som är bra för personal att veta på fritids. Detta kan vara tex. om en elev ska gå hem med en kompis, åka med buss hem eller om man vill göra en ändring av tid. Från önskemål av vårdnadshavare har vi satt upp den tavlan för att det ska vara snabbt och enkelt att skriva en ändring där, istället för på listan där det kan vara svårt att sudda och ändra.

Med vänliga hälsningar

Personalen på fritids


Prenumerera på nya blogginlägg