På fritids har vi TV-spelen Just dance, Sport rivals och FIFA.  Just dance är ett spel där man själv eller tillsammans med andra dansar till en låt med koreografi som visas på tv-skärmen. I Sport rivals får man prova på olika sporter som tex. tennis, prickskytte, klättring, köra vattenskoter m.m. Här använder man också kroppen för att spela. FIFA är ett fotbollspel där där man kan spela tillsammans med någon eller själv (mot ett lag som spelet styr).

Eleverna utvecklas i:

  • grov- och finmotorik
  • rytm och taktkänsla
  • inlevelse
  • kroppsuppfattning
  • samarbete
  • koordination
  • kommunikation
  • strategiskt tänkande

Ur läroplanen för fritidshem

”Eleverna ska få pröva att utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva”.