Varje dag är vi ute på fritids, oftast 2 längre stunder. Ute finns möjlighet att leka på skolgården och i skogen. På vintertid har vi en skridskoplan (ombyggnad färdig) och ett längdskidspår på ängen, och på sommaren finns det en cykelslinga i skogen.

Populära aktiviteter ute är: Madrass/stjärtlapp, bygga kojor (i snö eller med skogsmaterial), längdskidor, skridskor, leka rollekar, lekar med regler, cykla, spela fotboll, käpphästar med hinder m.m.

Eleverna utvecklas i:

  • samarbete.
  • att skapa och upprätthålla goda relationer.
  • att röra sig allsidigt i olika miljöer.
  • säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Ur läroplanen för fritidshem

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.”