Då och då gör vi utflykter till olika platser. Det kan vara allt ifrån att vi upplever naturen i närområdet till att vi åker iväg på olika aktiviteter eller studiebesök.

Eleverna utvecklas i:

  • att orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  • turtagande
  • att visa hänsyn till människor, djur och natur.
  • att visa respekt.

Ur läroplanen för fritidshem

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Upptäcka närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.”