Denna vecka har vi introducerat Blue-bots på fritids. Det är golvrobotar som programmeras direkt på roboten eller med hjälp av dator/ipad som överför informationen via bluetooth. Genom olika övningar ges en större förståelse för grundläggande programmering och eleverna tränar sitt logiska och algoritmiska tänkande. Dessutom tränas förmågan att följa och ge instruktioner, lösa matematiska problem och samarbeta. Eleverna får en inblick i att den digitala världen bygger på kod och att roboten gör det som eleverna kodar den att göra.

Detta blev en succé! Än har inte alla hunnit prova, men de som har haft möjligheten tycker att det är en väldigt rolig aktivitet! Vi har börjat med att endast programmera direkt på roboten.

Bilder från när åk 4 testade bottarna 😊

 

Med programmering tränas eleverna i förmågan att:

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. (Te)
 •  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. (Te)
 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik och algoritmiskt tänkande. (Ma)
 •  kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier och resultat. (Ma)
 •  grundläggande matematiska begrepp. (Ma)
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
  rutinuppgifter. (Ma)
 •  föra och följa matematiska resonemang. (Ma)
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Ma)

Koppling till skolverkets läroplan för fritidshem

Centralt innehåll:

 •  Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Ma)
 • Att styra föremål med programmering. (Te)
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning
  och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. (Te)
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang.

Syfte och fritidshemmets uppdrag:

Elever ska få förutsättning till att:

 • Pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideérna till handling.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i teknik.
 • Utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg för att kunna undersöka problem, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.
 •  Utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

 

(Skolverket lgr11, Kreativum science center)


Prenumerera på nya blogginlägg